image-2Denna artikel är inte i första hand inte avsedd för dig som är en inbiten esportspelare, du vet troligen redan det mesta eller mer än vad som sägs i artikeln. I stället vänder den sig till de som inte vet så mycket om esport, men vill lära sig lite mer, dels om vilka spel som är populära, dels om hu stort det faktiskt är.

Onlinespel via dator är långt ifrån ett nytt fenomen. Ett av de första onlinespelen skapades 1978, alltså nästan tjugo år innan Internet “föddes”. MUD, Multi User Dungeon var ett textbaserat spel, skapat av Roy Trubshaw, vid Essex University i England och var avsett att spelas på det interna universitetsnätet. 1980 kopplades Essex universitets lokala nät ihop med det amerikanska Arpanet och MUD, nu uppe i version 3, blev därmed spelbart av flera användare  i flera länder samtidigt. MUD är vad vi i dag kallar ett textbaserat fleranvändarspel i realtid, som utspelar sig i en virtuell miljö.

Numera finns det flera varianter av onlinespel. Vanligtvis delas de in i tre olika grupper, där,

  • Grupp 1 består av pussel, brädspel, frågespel, och kortspel.
  • Grupp 2 består av actionspel, sportspel, strategispel, samt rollspel.
  • Grupp 3 innehåller alla övriga typer av onlinespel, det vill säga de som inte passar in i vare sig grupp 1 eller 2.

Gruppindelningen kan naturligtvis göras efter andra parametrar, operativsystem, videosystem och så vidare, men vi har valt den här indelningen då vi anser den vara mest generell.