image-64. Counter Strike

Counter Strike, också känt som Half-Life Counter-Strike är ett “shoot’em up”-spel (grupp 2), där lag, bestående av terrorister och antiterrorister kämpar mot varandra. Det finns även en tredje typ av spelare, åskådare eller vittnen. Spelet lanserades första gången i augusti 2012 och är nu inne på fjärde versionen.

Spelet har flera olika upplägg, varav de tre populäraste är,

bombdesarmering

En bomb skall av terroristgruppen placeras på en angiven plats, samt att de skall skydda den från att desarmeras av antiterroristgruppen. Om antiterroristerna inte hinner desarmera bomben inom utsatt tid, vinner terroristlaget, annars antiterroristlaget.

Fritagning av gisslan

Antiterroristgruppen skall, inom angiven tid frita de personer som sitter som gisslan hos terroristgruppen. Lyckas de så vinner de.

VIP eskort

En av medlemmarna i antiterroristgruppen utses till VIP och resten av gruppen skall föra den personen till en angiven plats inom utsatt tid. Lyckas de vinner de, annars förlorar de.

En spelare kan välja en av åtta karaktärer på den sida spelaren valt att företräda. I “Condition Zero” lades det till två extra karaktärer för varje sida.

Spelet börjar vanligtvis med något som kallas “Freeze Time”, där spelarna kan förbereda sig och köpa extra utrustning.

image-75. Diablo III (12)

Ett rollspel (grupp 2) i actiongenren. Spelet är utvecklat för att användas på PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Mac OS.

När spelet släpptes 2012, slog det rekord, genom att säljas i 3,5 miljoner exemplar de första 24 timmarna. Totalt såldes det 12 miljoner exemplar av spelet första året.

Spelaren får välja en av sex karaktärsklasser, varav “Crusader” enbart är tillgänglig för den som skaffat tilläggspaketet.

Uppdraget är att förgöra Diablo, “Lord of Terror. Diablo III föregicks av Diablo II och Diablo.

Spelet har sex karaktärsklasser som spelaren kan välja mellan. Spelaren väljer också karaktärens kön. De sex karaktärsklasserna är,
Witch Doctor, med färdigheter liknande de som brukar ges shamaner och voodoopräster.
Barbarian, vars styrka ligger i raseri.
Wizard, som kan kasta blixtar och is samt teleportera fienden.
Monk, som använder sig av olika kampsporter.
Demon Hunter, har armborst som huvudvapen, men kan även kasta mindre bomber.
Crusader, som kan rida och har en slägga som roterar runt honom och ställer till förödelse.

När en spelare uppnått nivå 10, ges denne en möjlighet att skapa en egen karaktär. Dessa så kallade “hardcore-karaktärer” kan endast bilda team med andra hardcore. En hardcore kan ej återskapas. När karaktären dödats, förblir den död. Spelaren kan dock fortsätta att använda den till chatt.
Artisans är karaktärer som säljer eller sysslar med hantverk. Dessa karaktärer är inte spelarstyda.
Follwers kan följa en spelares roll och hjälpa till vid strider. Det finns tre olika foööowers, men en spelare kan bara nyttja en åt gången.

image-86. Smite

Ett rollspel av actionmodell (grupp 2) som först kom ut på marknaden 2014

Spelet, som spelas mellan två lag med tre till fem deltagare, börjar med att varje deltagare väljer en av 71 tillgängliga spelarroller. De 71 rollerna är gudar eller mytologiska personer från åtta olika äldre “religioner” eller panteoner. De representerade är den kinesiska, egyptiska, grekiska, hinduiska, japanska, Mayakulturen, nordiska (asatron) och romska. Två spelare i samma lag får inte välja att representera samma “gud”. Undantaget är det roterande “match of the day”.
När deltagarna valt sina roller, får de guld, vanligtvis motsvarande 1500 myntenheter. För dessa kan spelaren köpa specialbonus eller förmågor, som ger spelarens Gud extra styrka. Därefter börjar själva spelet. Alla deltagare befinner sig i detta läge, på motsatta sidan från sitt
hem.
Det finns te vägar från startpunkten till “hemmet”. Varje väg försvaras av “Phoenix” och försvarstorn. Varje lag har sin “Phoenix och sina försvarstorn, som skadar varje fiende om kommer för nära. Spelet går ut på att förgöra motståndarlagets Phoenix och Titan, en gigantisk krigare som måste förgöras för att vinna spelet. Till sin hjälp har spelarna “minions”, små soldater som attackerar allt som kommer i deras väg. Utan hjälp av minions kan inte en full förintelse av objektet uppnås. Genom att bland annat delta i strider, erhåller spelaren guld som kan användas till att uppgradera gudens, avitarens, förmågor.